Adalet Meslek Yüksekokulu

2022-2023 Bahar Dönemi Yeni Öğretim Planı

Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan eğitim ile birlikte isteyen öğrencilerimize devam şartı aranmaksızın sınıflarımızda yüzyüze ve aynı anda eşzamanlı olarak online (hibrit) eğitim verilecektir. Yüzyüze eğitime katılmak isteyen öğrencilerimiz için ders listesi aşağıya çıkarılmıştır. Yeni Öğretim Programı için tıklayınız…