Adalet Meslek Yüksekokulu

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

 

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik alt yapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler yetiştirmek amacıyla adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

VİZYON

 

Ülkemizin hukuk ve adalet alanlarında eleman yetiştiren en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmak başlıca hedefimiz olup, temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin en iyi Adalet Meslek Yüksekokulu olma unvanına sahip olabilmektir.

Adalet Bakanlığında ihtiyaç duyulan cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemleri gibi çeşitli birimlere ara eleman yetiştirmek ve mezunlarımızın adalet, yargı ve hukuk sisteminin çeşitli kademelerinde görev yapacak donanımda olmalarını temin etmektir.