Adalet Meslek Yüksekokulu

TARİHÇE

Adalet Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 7/h ve 3843 sayılı kanunun 4. Maddesi uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.10.2010 gün ve 4870-36104 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz kuruluşunun tamamlanması ile birlikte 2010-2011 eğitim öğretim yılında, “Adalet Önlisans Bölümü” ile eğitime başlamıştır. Yüksekokulumuzda Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü açılmasına ilişkin Üniversitemiz Rektörlüğü ile Adalet Bakanlığı CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) arasında 21.12.2016 gün ve 33887084-090.05-E2371 sayılı protokol imzalanmıştır. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü açılması için gerekli evraklar hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlığın 03.05.2017 gün ve 75850160-3001.01.02-30400 sayılı yazısı ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü kurulmuştur.

Bölüme 20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 50 örgün öğretime, 50 ikinci öğretime olmak üzere toplam 100 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Yüksekokulumuzda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde, “Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü” ikinci Önlisans bölümü olarak öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İkinci Öğretim Programı, (mevcut öğrencilerin statüsünün korunması şartıyla) 2019 YKS’den itibaren öğrenci alınmayarak kapatılmasının uygun görüldüğü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.01.2019 tarih ve 75850160-301.01.01-E.3332 sayılı yazısı ile bildirilmiş ve 2020-2021 yılı güz yarıyılında ikinci öğretim kapatılmıştır.

Yüksekokulumuz adalet Bölümünde 2 (iki) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünde ise 4 (dört) olmak üzere toplam 6 (altı) kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Dersler, öğretim elemanlarımızla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri gereğince Yüksekokulumuz Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünde ders vermek üzere Atatürk Üniversitesinin farklı birimlerinde alanında uzman öğretim üyeleri ve Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen, Hâkim, Savcı ve Cezaevi Müdürü statüsündeki personelin katkıları ile yürütülmektedir. Yüksekokulumuzda bir Yüksekokul Sekreteri, iki Şef, bir işçi olmak üzere 4 (dört) idari personelimiz bulunmaktadır.