Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi Koordinatörlüğü

Hizmetlerimiz

Danışma

Öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere, proje tekliflerini hazırlarken ve araştırmalarını yürütürken araştırma metodolojisi ve istatistiksel veri analizi konularında danışmanlık yapıyoruz. Danışmada, her türden metodolojik ve istatistiksel problemlerin yanısıra, bilimsel yazım tekniğine ve dile dair problemleri de tartışabiliriz, istatistiksel yazılımları nasıl kullanacağınız konusunda yol gösterebiliriz, çıktılarınızı gözden geçirebiliriz ve aldığınız panel, editör ve hakem eleştirilerini değerlendirebiliriz.

Eğitim

Bilimsel metodun, araştırma metodolojisi, istatistiksel düşünme ve istatistiksel akıl yürütme pratiğinin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler arasında yaygınlaşmasını ve daha iyi anlaşılmasını ve istatistiksel tekniklerin daha iyi kullanılabilmesini sağlamak maksadıyla eğitim faaliyetleri (eğitim seminerleri, çalışma grupları, uygulama materyali) düzenliyoruz.