Arkeoloji

Doç. Dr. Rabia AKARSU yürütücülüğünde Erzurum-Pulur Höyük’te Toplumsal Duyarlılık Projesi Gerçekleştirildi

03.05.2024 tarihinde “Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencilerine Pulur Höyük Kazıları Hakkında Bilgi Verilerek Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Farkındalık Oluşturulması” başlıklı Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında hem Arkeoloji Bölümü Lisans öğrencileri hem de Arkeoloji dersleri verilen Bilgi ve Belge Yönetimi ve Turizm Rehberliği Lisans öğrencileri ile birlikte Erzurum ili Aziziye ilçesinde bulunan Pulur Höyük kazı alanına gezi gerçekleştirildi. Yaklaşık 43 kişinin katılım gösterdiği bu gezide Pulur Höyük kazı başkanı Doç. Dr. Rabia AKARSU tarafından son dönem kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Geziye Pulur Höyük kazı ekibinde yer alan Sedat Selçuk AKARSU, Fatma KOTAN KOÇLİ, Barış Can DOĞAN, Erzurum Müzesi’nden Arkeolog Elif ŞENER, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cüneydi HAS, Arş. Gör. Ayşe AVLİ de katılım göstermişlerdir. Edebiyat Fakültesi Pulur Höyük kazı laboratuvarında tüm öğrencilere sunum gerçekleştirilerek proje programı sonlandırılmıştır.