Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Komisyon ve Koordinatörlük Listesi

Komisyonlar

Üyeler

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın ÇİL

Öğrenciler: Burak BEŞİK, Yaren KARABULUT

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Öğr. Gör. Handan AKALIN

Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Doç. Dr. Neva KARATAŞ

Doç. Dr. Fatma Betül Özgeriş

Bilimsel ve Sosyal Faaliyet İzleme Komisyonu

Doç. Dr. Fatma Betül Özgeriş

Arş. Gör. Tuba Ekinci

Dış Kurumlarla ve Derneklerle İş Birliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çil

Öğr. Gör. Handan AKALIN

Eğitim Komisyon

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Bölüm Strateji Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ÖZGERİŞ

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Öğrenci: Yaren KARABULUT

Bölüm Web Sayfası Komisyonu

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Arş. Gör. Tuba EKİNCİ

Mezun İzlem Komisyon

Doç. Dr. Neva KARATAŞ

Öğr. Gör. Handan AKALIN

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Neva KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çİl

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Doç. Dr. Neva KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Proje Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN ve Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çİl

Rehberlik Danışmanlık ve Burs Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN, Danışmanlar

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Doç. Dr. Safinur ÇELİK

Doç. Dr. Fatma Betül ÖZGERİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL

Ders Uygulama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın ÇİL

Değişim Programları Bölüm Koordinatörlüğü

Erasmus: Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Mevlana: Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Farabi: Prof. Dr. Esen TAŞĞIN