Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Komisyonları

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Komisyon Listesi

Komisyonlar

Üyeler

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın

Dr. Öğr. Üyesi Safinur Çelik

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın ÇİL

Öğrenciler: Burak Beşik ve Ceren Karabulutlu

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın

Dr. Öğr. Üyesi Safinur Çelik

Öğr. Gör. Handan Akalın

Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın

Dr. Öğr. Üyesi Neva Karataş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Özgeriş

Bilimsel ve Sosyal Faaliyet İzleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Özgeriş

Arş. Gör. Tuba Ekinci

Dış Kurumlarla ve Derneklerle İş Birliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çil

Öğr. Gör. Handan Akalın

Eğitim Komisyon

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL

Dr. Öğr. Üyesi Safinur ÇELİK

Bölüm Strateji Komisyonu

Prof. Dr. Esen TAŞĞIN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ÖZGERİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Safinur ÇELİK

Öğrenci: Ceren KARABULUTLU

Bölüm Web Sayfası Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Safinur ÇELİK

Arş. Gör. Tuba Ekinci

Mezun İzlem Komisyon

Dr. Öğr. Üyesi Neva Karataş

Öğr. Gör. Handan Akalın

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Neva Karataş

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çil

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın

Dr. Öğr. Üyesi Neva Karataş

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL

Dr. Öğr. Üyesi Safinur ÇELİK

Proje Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın ve Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çil

Rehberlik Danışmanlık ve Burs Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın, Danışmanlar

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Esen Taşğın

Dr. Öğr. Üyesi Safinur ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ÖZGERİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL

Ders Uygulama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çil