Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Tebrik- Doç. Dr. Zeynep Turan

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Turan doçent unvanı almıştır