Biyoloji

Sınav İtiraz Komisyonu

Prof. Dr. Güleray AĞAR
Prof. Dr. Yusuf KAYA
Prof. Dr. Fatime GEYİKOĞLU
Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN 
Dr. Öğr. Üyesi Yahya TEPE
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARADAYI

Görev Tanımı:

  • İtirazları, isimleri kapalı olarak ön incelemeye tabi tutarak usulüne uygun yapılmayan veya haklı gerekçeler içermeyen dilekçeleri belirlemek ve bunları değerlendirme dışı tutmak, İtiraz sahibinin sınav soru ve cevapları ile ilgili itirazı karara bağlamak, 
  • Yapılan itirazları en geç 15 (on beş) iş günü içinde sonuçlandırmak, 
  • Sınavlarla ilgili itiraza yönelik evrakları sınav komisyonundan almak ve gerekli incelemeden sonra teslim etmek,