Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Yönetimden Mesaj

Kıymetli Gençler;

     Elektroniğin sanayide kullanımının gittikçe yaygınlaşmasından dolayı sağlık sektöründe meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler biyomedikal cihazların da teşhis ve tedavide kullanımının yaygınlaşmasına, çeşitliliğinin artmasına ve gelişmesine neden olmaktadır. Programımızın öğretim faaliyetine başlamasından itibaren; öğrencilerimizin, sürekli değişen ve gelişen bu teknolojiye kolaylıkla ayak uydurabilmeleri amacıyla aldıkları biyomedikal cihaz teknolojileri bilgisi, mekanik, elektrik ve elektronik vs. gibi derslerin yanı sıra düzenli olarak sağlık kuruluşlarında ve medikal cihaz firmalarında uygulama yapmalarını da sağlamaktayız.

     Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünde sayıları artan ve güncellenen bu cihazların hastanelerde ve kliniklerde kullanımı konusunda teknik destek verebilecek, yenilikleri analiz edebilecek, teknolojik gelişimi ve farklılıkları takip edebilecek, gerektiğinde montajını, tamirini, bakımını, yapabilecek “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” yetiştirilmektedir.

     Böylelikle, öğrencilerimiz gelecekte iş hayatına atıldıklarında yeniliklere açık, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, takım çalışmasının önemini bilen, sorumluluklarının bilincinde olan, mühendislerle kolaylıkla iletişim kurarak aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeydeki teknik elemanlara aktarmakta zorluk çekmeyen biyomedikal cihaz teknikeri olarak yetiştirmek. Öğrencilerimiz aynı zamanda aldıkları eğitim ile iş organizasyonu yapabilme, problem çözme ve karar verebilme gibi özelliklerin dışında ekipman kullanarak bakım onarım yapıp ve kayıt tutabilen, rapor yazabilen ve isterlerse kendi işini kurabilecek düzeyde bilgi ve beceri birikimine sahip birer ara eleman olarak yetişmektedir.

     Teknolojinin ve gelişmenin yakından takip edildiği bu bölümde hepinize başarılar diliyorum.

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı