Fen Fakültesi

Azami Süre Sınavları II. Sınav Hakkı

Azami Öğrenim Süresi Uygulama Esasları gereğince II. Azami Süre Sınavları gerçekleştirilecektir. 

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2023 saat: 17:00

Başvuru Yeri: Bölüm sekreterlikleri

Sınav Tarihi: 16 Şubat 2023

Sınav yeri ve saati: Bölüm başkanlıkları tarafından belirlenecektir.

Başvuru dilekçesi: Azami Süre Sınavı Başvuru dilekçesi