Fen Fakültesi

Akademik Kadro

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaakara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4159) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1989
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1997
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2000
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdullah Kopuzlu
Topoloji Anabilim Dalı
E-Postaakopuzlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0(442)2314365) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Topoloji Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Adıgüzel
Mikrobiyoloji
E-Postaadiguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4450) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Mikrobiyoloji, 2011
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Mikrobiyoloji, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Maraş
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaamaras@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4430) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ali Gürol
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaagurol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4077) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atom & Molekül Fiziği, 2004
 • Doçent, Atatürk University, Atom & Molekül Fiziği, 2008
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Arif Daştan
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaadastan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4405) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1996
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2000
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Aydın Gezer
Geometri Anabilim Dalı
E-Postaagezer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4366) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bahattin Abay
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postababay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4181) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1988
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Betül Güzeldir
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postabguzeldir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4178) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2015
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postacahity@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4089) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, 1997
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Genel Fizik Anabilim Dalı, 2007
 • Doçent, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Astrofizik, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Cavit Kazaz
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postackazaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, KİMYA, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Davod Seıfzadeh
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postadavod.seifzadeh@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Demet Yılmaz
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaddemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4078) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Duygu Ekinci
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Postadekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4387) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ebru Mete
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaebru25@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4385) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1998
 • Öğretim Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ekrem Kadıoğlu
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postaekrem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4353) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Elif Boydaş
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaebaydas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4166) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Emine Salamcı
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaesalamci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4429) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Erdal Karaduman
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postaeduman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4317) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Matematik,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ertan Şahin
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaertan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4380) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postaebasaran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4342) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Esra Tanrıverdi Eçik
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaesra.ecik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4496) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatime Geyikoğlu
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postafgeyik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4325) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı,
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 1988
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Güleray Ağar
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postagagar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4341) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Array, 1990

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hakan Aşkın
Genetik
E-Postahaskin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4420) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Genetik, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hakan Özkan
Gen Mühendisliği
E-Postahakanozkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4293) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Halit Orhan
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postahorhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4357) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2002
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hamdullah Kılıç
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postahkilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4426) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Handan Uysal
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postahauysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4336) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Harun Budak
Genetik
E-Postahbudak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4454) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Genetik, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Genetik, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hasan Özdemir
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postahozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4437) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hasan Seçen
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postahsecen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (+90 442 231 4445) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İlhami Gülçin
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postaigulcin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4375) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İnci Gültekin
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postaigultekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4363) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İsa Yıldırım
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postaisayildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4360) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Analiz ve Fonk. Teorisi, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kürşat Akbulut
Geometri Anabilim Dalı
E-Postakakbulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4319) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Geometri Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğtimi Bölümü, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Lütfü Demir
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaldemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4163) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 1991
 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 1994
 • Doçent, Atattürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2001
 • Profesör, Atattürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Medine Güllüce
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postagullucem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4324) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, 1988
 • Doktora, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Kaya
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postamehmetkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kimya, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2014
 • Doçent, ÜAK, Kimya, 2018
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kimya, 2024

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Serdar Gültekin
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postagultekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4428) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırma Programı 2002-2003,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Melda Şişecioğlu
Biyoteknoloji
E-Postamsisecioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4453) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meryem Şengül Köseoğlu
Botanik Anabilim Dalı
E-Postasengulm@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4334) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mesut Taşkın
Biyoteknoloji
E-Postamesut.taskin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4403) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Biyoloji,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet Yıldırım
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postamyildir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4175) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1992
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1992
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1996
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat Çakıcı
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postamcakici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4406) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, 2005
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Organik Kimya, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, 2011
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Organik Kimya, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Organik Kimya, 2016
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Organik Kimya, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat Çelik
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postamcelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat Özdemir
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postamozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4356) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1994
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat Subaşı
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postamsubasi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4350) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Sağlam
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postamsaglam@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4176) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1994
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2000
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mutlu Kundakçi
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postakundakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4074) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Nejmi Cengiz
Geometri Anabilim Dalı
E-Postancengiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4362) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, matematik, 1993
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Geometri Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Neslihan Ekinci
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postanekinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4204) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Nurhan Kishalı
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postanhorasan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4439) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2008
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ökkeş Atıcı
Botanik Anabilim Dalı
E-Postaoatici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4332) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Cevdet Bilgin
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postaocbilgin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8705) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri ve Genetik, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri ve Genetik, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postaokufrevi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4438) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1980
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1985
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1988
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1989
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Köksal Erman
Zooloji Anabilim Dalı
E-Postaokerman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4338) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2001
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2008
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Zooloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Tarakcı
Geometri Anabilim Dalı
E-Postatarakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4318) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Matematik,
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, , 1993
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Matematik, 2002
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Geometri Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orhan Erdoğan
Genetik
E-Postaoerdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4296) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Sinop Üniversitesi, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri fakültesi, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Genetik, 2010
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Genetik, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özgür Altan Bozdemir
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaoaltanbozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4497) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Kimya Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, KİMYA , 2000
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, KİMYA , 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özkan Aksakal
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postaozkanaksakal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4327) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Özlem Barış
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postabaris@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4346) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2009
 • Doçent, Atatürk, Biyoloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Rıdvan Durak
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postardurak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4162) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şakir Aydoğan
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postasaydogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4073 ) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih Zeki Erzeneoğlu
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postasalih@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4160) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fİziği, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2000
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postastuzemen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4173) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, University of Manchester Institute of Science and Technology, University of Manchester Institute of Science and Technology, 1993
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1993
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1994
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Semra Karaca
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postaskaraca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 4435) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1993
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 2004
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postasboglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422314283) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezgin Akbulut
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postasezginakbulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4355) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2006
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman Göksu
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postasgoksu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4389) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Tamer Uğur
Topoloji Anabilim Dalı
E-Postatugur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4315) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Tuba Öznülüer Özer
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Postatozkim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4385) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, KİMYA,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Turgay Şişman
Genetik
E-Postatsisman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4337) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2012
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ümit İncekara
Zooloji Anabilim Dalı
E-Postauincekara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4340) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Zooloji Anabilim Dalı, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yakup Kurucu
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaykurucu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4158) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1993
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1999
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yasin Çetinkaya
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postayasin.cetinkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 2314389) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yavuz Onganer
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postayonganer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4446) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1987
 • Doktora, Texas Tech University, Physical Chemistry, 1993
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 1998
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yüksel Özdemir
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postayozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4168) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yunus Kara
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postayukara@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4424) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yusuf Kaya
Botanik Anabilim Dalı
E-Postaykaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4329) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1979
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1986
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Botanik, 1988
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Botanik, 1991
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Botanik, 1992
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Botanik, 2008
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Botanik, 2013
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Bitki sistematiği, Bitki Ekolojisi, Bitki Atomisi ve Morfolojisi, Vejetasyon, Bitki Çeşitliliği, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postaaecaglar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postaahmet.dervisoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6080) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Aslı Yılmaz
Biyoteknoloji
E-Postaasli.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Bekir Gürbulak
Genel Fizik Anabilim Dalı
E-Postagurbulak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4177) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1988
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1988
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, 1988

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Bilal Nişancı
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postabnisanci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (741 2039/5229) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Çağrı Karaman
Geometri Anabilim Dalı
E-Postacagri.karaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 4316) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Geometri, 2013
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Geometri, 2016
 • Dr. Öğr. Üyesi, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Matematik, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Deryanur Kılıç
Kimya
E-Postaderyanurerdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Elif Daş
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaelif.das@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4169) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Elif Şenkuytu
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaelif.senkuytu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Erdem Şakar
Genel Fizik Anabilim Dalı
E-Postaerdem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4172) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Fizik ,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2008
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Genel Fizik, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Esra Kavaz
Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
E-Postaesra.kavaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ezgi Topçu
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaezgitopcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4407) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Fatma Bayrakçeken Nişancı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Postafbayrakceken@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4434) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya, ZnS, ZnSe, ZnTe’ün Elektrokimyasal Yöntemle Sentezi ve Karakterizasyonu, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ganim Geçim
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postaggecim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4174) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Hamid Ceylan
Genetik
E-Postahamid.ceylan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2008
 • Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Haydar Kılıç
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postahydk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2007
 • Uzmanlık, Ohio State University-ABD (Visiting Scholar), Ohio State University-ABD (Visiting Scholar), 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya, 2015
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Hülya Türk
Botanik Anabilim Dalı
E-Postahulya.turk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7012) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Kader Dağcı Kıranşan
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Postakdagci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4407) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Kübra Çınar Demir
Genel Fizik Anabilim Dalı
E-Postakubra.cinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04428161666-5935) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Kübra Koç
Biyoloji
E-Postakubra.koc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4339) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniv., Atatürk Üniv. , 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniv., Atatürk Üniv. , 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Melike Sevim
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Postamelike.sevim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4279) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Sakarya Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mesut Karabacak
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postamkarabacak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1557) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mine Aksoy
Kimya
E-Postamaksoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4442) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Murat Özdal
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postamozdal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mustafa Özkan Baltacı
Mikrobiyoloji
E-Postaozkanbaltaci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2013
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Nihal Şimşek Özek
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postanihal.ozek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özkan Açışlı
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postaozkan.acisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04428161666-6033) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Doğalgaz ve Petrol Mühendisliği,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Pınar Güller
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postaptaser@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (+90 442 231 4114/4379) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sait Taş
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postasaittas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4358) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi ,
 • Lisans, Atatürk, Matematik, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Cebir ve Sayılar Teorisi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sıdıka Şule Şener Kılıç
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postasenersule@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4354) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sümeyra Gürkök
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postasgurkok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4345) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2012
 • Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Süreyya Oğuz Tümay
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Postasotumay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya, 2012
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya, 2014
 • Doktora, Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ufuk Atmaca
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postauatmaca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4409) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2009
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Chemistry, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yağmur Ünver
Gen Mühendisliği
E-Postayunver@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yeşim Akbulut
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postaysarac@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4368) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Polat
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postaahmetpolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4313) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aykut
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postaaaykut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4363) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Ataturk University, ,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atattürk Üniversitesi, matematik,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atattürk Üniversitesi, diferensiyel denklemler,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Ataturk University, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Özdönmez
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postaaykut.ozdonmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4182) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydan Kara
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postaaydan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4328) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Elif Erçarıkcı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaelif.ercarikci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 4407) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Emine Toraman
Genetik
E-Postaemine.toraman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öz
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaerdinc.oz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4082) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Universitesi, Fizik, 2009
 • Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi, Katıhal Fiziği, 2015
 • Doktora, İnönü Üniversitesi, Katıhal Fizği, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra Cinan
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postaesra.dari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4083) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Molekül Fiziği, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Kıran
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postaevrim.kiran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4152) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sağsöz
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postafaltuntas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4370) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhunde Aysin
Botanik Anabilim Dalı
E-Postaferhunde.aysin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferruh Lafzi
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postaferruhlafzi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Karadayı
Genetik
E-Postagokce.karadayi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4400) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dane
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postahaticedane@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi İlham Nasıroğlu
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postainasir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4079) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Araştırmacı, Münih Teknik Üniversitesi, 2008-2011,
 • Lisans, Balıkesir Üniversitesi, Fizik Bölümü, 2002
 • Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Astrofizik, 2007
 • Doktora, Çukurova Üniversitesi, Astrofizik, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Kaba
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postakazimkaba@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Ömeroğlu
Mikrobiyoloji
E-Postaakif.omeroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postamkaradayi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4452) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Melek Fidan
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
E-Postambahadir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4076) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Melike Karaman
Genetik
E-Postamelike.yildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve Özkan
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Postamerve.ozkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MATEMATİK, 2014
 • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MATEMATİK, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Buket Bakan
Biyoteknoloji
E-Postabuket.bakan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Karaca
Matematik
E-Postanazli.kadioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi,
 • Lisans, İnönü Üniversitesi, Matematik, 2009
 • Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Gönül Baltacı
Gen Mühendisliği
E-Postag.nurdan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özaltın
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postaoznur.ozaltin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra Yurttançıkmaz
Geometri Anabilim Dalı
E-Postasemrakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk, Matematik, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk, Geometri, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Geometri, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Senem Gönenç
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postasenemgonenc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, 2011
 • Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK, 2015
 • Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK (UYGULAMALI İSTATİSTİK), 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Tepe
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postaytepe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4129) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Emre Öztürk
Moleküler Biyoloji ve Genetik
E-Postaemre.ozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Ahmet Polatoğlu
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postaahmet.polatoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4139) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği, 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Astronomi ve Astrofizik Bölümü, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Hüseyin Er
Astronomi ve Uzay Bilimleri
E-Postahuseyin.er@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4170) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Özlem Gülmez
Biyoloji
E-Postaozlemgulmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Şeyda Albayrak
Biyoteknoloji
E-Postaaseyda@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Sümeyye Akbulut
Gen Mühendisliği
E-Postasumeyya.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Tuğba Orak
Biyoteknoloji
E-Postatugbaorak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Tuğçe Kunduracı
Matematik
E-Postatugcek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Belkıs Gökçen Yeşilyurt
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Postabelkis.y@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Elanur Daşdemir
Gen Mühendisliği
E-Postaelanur.tuysuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4456) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Elif Yıldız Gül
Kimya
E-Postaelifyildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ergün Ergenekon
Biyoloji
E-Postaergun.e@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji, 2017
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ezgi Tok
Fizik
E-Postaezgitok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Faika Derya Şendur
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postaderya.sendur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Havva Dulkadir
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postahavvad@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Kimya,
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Kimya, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kibar Aras
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postakibararas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kübra Aslan
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postakubra.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kübra Yaman
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postakubrayaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Orhan Amirov
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postaamirov.orhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sedanur Kalecik
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
E-Postasedanurkalecik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422314167) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa Uçar
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postasefa.ucar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422314431) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şefika Nur Demir
Genetik
E-Postasefikademir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sevda Saltık
Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
E-Postasevdasaltik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Tuğba Yazğan
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Postatugba.yazgan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Volkan Akyıldız
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postavolkan.akyildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Yavuz Güney
Genel Fizik Anabilim Dalı
E-Postayguney@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4180) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 2008
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Züleyha Aslan Ergenekon
Botanik Anabilim Dalı
E-Postaazuleyha@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Barış Anıl
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Postabanil@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4381) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2001
 • Öğretim Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organilk Kimya, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Murat Acar
Fizikokimya Anabilim Dalı
E-Postamacar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4413) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 25400 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 2007
 • Uzman, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizikokimya Anabilim Dalı, 2013