Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Yönetimden Mesaj

Sevgili öğrenciler;

     Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık alanı, teknolojik gelişmeler, müşteri beklentilerindeki değişiklikler, alanda sunulan ürün ile hizmet çeşidinin artması ve hedef kitlenin sürekli büyümesine bağlı olarak, nitelikli ve uzman personele daha fazla miktarda ihtiyaç duymaktadır.

     Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü olarak, mesleki anlamda yetkin, temel işletmecilik eğitimine sahip, finansal analiz yapabilen, iletişim becerileri yüksek, yeniliğe açık, analitik düşünebilen, sorumluluk alan gelişen teknolojiye uyum sağlayan, etik ve ulusal değerlere saygılı, yasal mevzuatı takip eden, dinamik ve girişimci kalifiye ara eleman yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

     Öğrencilerimizin mesleki ihtiyaçlarına uygun hazırlanan ders müfredatları, Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil üniversite hedefine paralel olarak, mesleğin gelişimi-dönüşümü ve iç-dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncellenmektedir.

     Öğretim elemanlarımız gerek mesleki deneyim gerekse alanla ilgili aldıkları lisansüstü eğitim ve yaptıkları bilimsel çalışmalar ile sürekli kendilerini yenilemekte, öğrencilere sektörle ilgili kaliteli eğitim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarımız, öğrencilerimize eğitimin ilk gününden mezuniyet sonrasına kadar etkin ve nitelikli bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

     Mezunlarımız, Banka ve Sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük ve Şubeleri, sigorta acenteleri, sigorta eksper şirketleri, Sermaye piyasası kuruluşları, Bireysel emeklilik şirketleri, leasing ve faktöring şirketlerinde, Bankacılık ve Sigortacılık denetleme düzenleme kuruluşlarında, reasürans şirketlerinde ve diğer finans kuruluşlarında istihdam imkânı bulurlar. Bunu yanı sıra ilgili eğitimleri tamamlamaları halinde; sigorta acente, eksper ve broker faaliyetlerini içeren işyerleri açabilirler.

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı