Gıda Mühendisliği Bölümü

Eğitim Amaçları

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Normal Öğretim Programı eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

(EA1) Ulusal ve uluslararası kamu veya özel kuruluşlarda; mühendislik, Ar-Ge, gıda üretimi, kalite güvence, tasarım, operasyon, yönetim ve çeşitli pozisyonlarda Gıda Mühendisi olarak çalışırlar veya kendi şirketlerini kurarlar.

(EA2) Gıda Mühendisliği ile ilgili disiplinlerde veya disiplinler arası alanlarda üniversitelerin lisansüstü programlarına devam ederler ve akademik araştırmalarda yer alırlar.