Hemşirelik Fakültesi

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

(Başkan) Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI
Üye          Prof. Dr. Neziha KARABULUT
Üye          Prof. Dr. Dilek KILIÇ
Üye         Doç. Dr. Nuray DAYAPOĞLU
Üye         Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU
Üye         Dr. Öğr. Üyesi. Mine EKİNCİ

Raportör Naci GÜRBULAK   Fakülte Sekreteri V.