İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İsmail Altun
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Postaismail.altun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3727) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı,
 • Doçent, ATATURK UNIVERSITESI, Islam Tarihi Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Osman Gürbüz
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Postaogurbuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2195) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Profesör, Atattürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü,
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 1979
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilimdalı, 1979

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ayşe Hilal Kalkandelen
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Postaahilal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3578) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Göktaş
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Postamehmet.goktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3581) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Reyhan Keleş
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Postareyhankeles@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3670) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Yıldırım
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Postafethi.y@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2193) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir, İslam, Temel İslam Bilimleri, Tefsir, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatlar, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi, İslam, Tarih, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat Tarihi, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammet Güray Bizkevelci
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
E-Postaguraybizkevelci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2139) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mustafa Özfidan
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
E-Postamustafa.ozfidan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2151) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Abdülvahid Yakub Sipahioğlu
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Postaa.sipahioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2131) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi,
 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Tefsir ABD, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Kevser Özdoğan
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Postak.ozdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2190) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı,
 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Talha Özdemir
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Postatalha.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1690) 
Posta Adresi Üniversite Mahallesi Seyfettin Özege Sokak/13 İç Kapı No:2 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim