İşletme Bölümü

SEMPOZYUM BİLDİRİLER KİTABI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen 6. LİOS Bildiriler Kitabı için tıklayınız.