Klinik Bilimler Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ali Doğan Ömür
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
E-Postaalidogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı,
 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2004
 • Uzmanlık, Selçuk Üniversitesi, Dölerme ve Suni Tohumlama, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Armağan Çolak
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postaacolak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7129) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1984
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Doçent, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Başak Hanedan
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postabasak.hanedan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bülent Polat
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postabpolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7139) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 2011
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Doğum ve Jinekoloji ABD, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postasinanaktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7159) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Akın Kırbaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaakirbas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2001
 • Doktora, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şükrü Değirmençay
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postas.degirmencay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Damla Tuğçe Okur
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postadamla.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7143) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Turgut
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaferda.turgut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Kerim Emre Yanar
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaemre.yanar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7170) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan Şenocak
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postamgsenocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Ulaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postanergisulas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7166) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaaydinomer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7167) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ali Akarsu
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
E-Postaserkan.akarsu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, ,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkıcan Okur
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postasitkican.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7154) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ersöz
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaugur.ersoz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7153) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Ayşe Gölgeli Bedir
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaaysegolgeli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Vefa Tohumcu
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postavefa.tohumcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Alper Yasin Çiplak
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postaalperciplak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Emre Eren
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaemreeren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422317169) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Sertaç Eroğlu
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postamsertac.eroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Baysal
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postasumeyyebaysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim