Makine Mühendisliği

UME Komisyon Bilgisi

Güncelleme Tarihi: 25.05.2021

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ADIGÜZEL

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Faruk YEŞİLDAL

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Numan ÖZAKIN

Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Ahmet Tevfik KIYICI

Komisyon Üyesi