Ortak Patent İşbirliği Buluşmaları

Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri arasında ortak patent proje eşleştirme çalışmalarının ilk toplantısı, Üniversitemizde yeni kurulan Fikri Mülkiyet Koordinasyon Destek Birimi Başkanı Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE’ninde katılımı ile Dekanlık Toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recep SADELER ve Bölüm Başkanları, Hemşirelik Fakültesinden Prof. Dr. Gülay İPEK ÇOBAN ve Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Abdullah Osman KOÇAK katıldılar.