Müzik Bilimleri Bölümü

Bölüm Komisyonları

Bölüm Komisyonları

Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Yavuz ŞEN (Başkan)

Doç. Dr. Şevki Özer AKÇAY (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Özgür Sadık KARATAŞ (Üye)

Doç. Dr. Koray ÇELENK (Üye)

Eda AYTİŞ (Öğrenci Temsilcisi)

M. Zeki KAĞIZMANLI (Raportör)

EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Özgür Sadık KARATAŞ (Başkan)

Doç. Dr. Emrah LEHİMLER (Bşk. Yrd.)

Arş. Gör. Dr. Tuncay ARAS (Üye)

Arş. Gör. Semih OKCU (Üye)

Vildan DİCLELİ (Öğrenci Temsilcisi)

M. Zeki KAĞIZMANLI (Raportör)

KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ

Müfredat ve Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Koray ÇELENK (Başkan)

Doç. Dr. Şevki Özer AKÇAY (Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Yavuz ŞEN (Üye)

Arş. Gör. Semih OKCU (Üye)

Buket GÜNDOĞDU (Öğrenci Temsilcisi)

M. Zeki KAĞIZMANLI (Raportör)

MÜFREDAT VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KOMİSYONU YÖNERGESİ

Strateji Komisyonu

Doç. Dr. Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ (Başkan)

Doç. Dr. Yılmaz KAHYAOĞLU (Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Ferhat ÇELİKOĞLU (Üye)

Arş. Gör. Dr. Tuncay ARAS (Üye)

Mustafa ÖZ (Öğrenci Temsilcisi)

M. Zeki KAĞIZMANLI (Raportör)

STRATEJİ KOMİSYONU YÖNERGESİ

İç Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Mehmet Can PELİKOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. Yılmaz KAHYAOĞLU (Bşk. Yrd.)

Prof. Dr. Ahmet Selim DOĞAN (Üye)

Doç. Dr. Vefa TERZİOĞLU (Üye)

Abdülkadir YAĞAN (Öğrenci Temsilcisi)

M. Zeki KAĞIZMANLI (Raportör)

Toplumsal Katkı Komisyonu

Doç. Dr. Emrah LEHİMLER (Başkan)

Doç. Dr. Ferhat ÇELİKOĞLU (Bşk. Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Elshan SALMANOV (Üye)

Doç. Dr. Vefa TERZİOĞLU (Üye)

Eren AYDIN (Öğrenci Temsilcisi)

M. Zeki KAĞIZMANLI (Raportör)

TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU YÖNERGESİ