Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Tarihçe

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü uzun bir tarihe ve eğitim tecrübesine sahiptir.  Bölümümüzün ilk çekirdeğini oluşturan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi 1961 yılında MEB’e bağlı olarak kurulan Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü’nün ilk programları arasında yer almıştır.

Enstitü, 1979 yılında 4 yıllık Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu’na dönüştürülmüş ve böylece eğitim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır.

Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünde 1979’dan önce Türkçe, Tarih ve Coğrafya öğretmenlikleri programları açık olup ortaokula öğretmen yetiştiriliyordu.

1979’dan sonra 4 yıllık öğrenim süresi ile MEB’e bağlı Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu kurularak yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu yıldan itibaren Bölümümüzün çekirdeğini oluşturan Sosyal Bilgiler (Coğrafya ve Tarih) yanında, Türkçe yerine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı kurulmuştur.

20 Temmuz 1982 tarihinde YÖK’e bağlı olarak Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi kuruldu. Bu fakültenin Sosyal Bilgiler Eğitimi (Coğrafya ve Tarih) ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öğretmen yetiştirmeye devam ediyorlardı.

1991 yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü bünyesinde Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı kuruldu.

1994 yılında Coğrafya, Felsefe Grubu ve Tarih Eğitimi Anabilim Dalları bölüm statüsü kazanmışlardı.

1997 yılında YÖK kararı ile Coğrafya Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Tarih Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi programları birleştirilerek Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü oluşturuldu. Daha önce bölüm olan bu programlar Anabilim Dalı statüsüne indirilmiştir.

Aynı yıl ortaokullara öğretmen yetiştirilmek üzere Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (yeni oluşturulan İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak) ve Türkçe Eğitimi Bölümü kurulmuştur.

2016 yılında YÖK tarafından yapılan yeni düzenleme ile Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Türkçe Eğitimi Bölümü yeni kurulan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü’ne bağlanmışlardır.

2017 yılında ise yine YÖK’te alınan bir kararla bölüm adı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Halen Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Türkçe Eğitimi anabilim dallarından oluşmaktadır ve bütün bu anabilim dallarına lisans öğrencisi alınmaktadır.