Resim Bölümü

Farklılaşma Stratejileri

KONUM TERCİHİ

Bölümümüz, Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve toplumsal katkı arasındaki bağlantı ile Üniversitenin sahip olduğu üç misyon alanında çarpan etkisi oluşturmayı ve optimize etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda bölümümüz, bahsedilen bütünleşmeyi gerçekleştirmek için kendi alanında lisans, lisansüstü nitelikli öğrenci yetiştirmenin yanı sıra topluma katkı sağlayacak sonuç odaklı araştırma verileri ile gerek Türkiye’de gerek bölgesindeki benzer diğer bölümlere oranla kendi farklılığını ortaya koyacaktır.