Sosyal Hizmet Bölümü

Tarihçe

Küresel ve yerel sosyal sorunların artması ve dünya genelinde yaşanan sosyo-demografik değişimlerle birlikte sosyal hizmetlere ve bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu bağlamda ülkemiz genelinde sosyal hizmet bölümlerinin sayısının hızla arttığı görülmektedir. Sosyal sorunların çözülmesi, ihtiyaçların karşılanması, güçlendirme ve sosyal işlevselliğin arttırılması noktasında aktif olarak görev yapan sosyal hizmet disiplini, bireylerin, ailelerin, grupların, toplulukların ve toplumun iyilik halini arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda alanında yetkin sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, bilime ve topluma katkı sağlamak amacıyla Sosyal Hizmet Bölümü Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında 2017 yılında açılmıştır.