Su Ürünleri Fakültesi

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN  Fakülde Dekanımız Prof. Dr. Telat YANIK, Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLAN ve Bölüm Başkanlarımıza “Bütünleşik Araştırma Modeli” konulu bilgilendirme sunumu yaptı. Karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyen toplantıda Fakültemizin mevcut durumu ve hedefleri konusunda düşünceler paylaşıldı.