Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarihçe

Tarım ekonomisi bölümü, Atatürk Üniversitesinin ilk kurulan bölümlerinden birisidir ve 1958 yılından beri eğitim ve araştırma aaliyetlerini sürdürmektedir. Tarım ekonomisi bölümünde mevcut olarak 13 öğretim üyesi, 2 öğretim elemanı ve 1 bursiyer bulunmaktadır. Aktif olarak lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma faaliyetleri ile topluma katkı faaliyetleri de yürütülmektedir. Mevcut durumda; 200’ün üzerinde lisans 48 yüksek lisans 21 doktora öğrencisi bulunmaktadır.