Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Bölüm Misyonu 

Tarım  Makinaları konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan  elemanlar yetiştirmek, tarıma ve tarım makinaları sanayine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmak ve kaliteli  hizmet üretmek, alanındaki diğer kuruluşlar içerisinde ilk sıralarda yer alarak önderlik görevi üstlenmektir.

Bölüm Vizyonu

Çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımının mekanizasyonu ile ilgili konularına ve tarım makinaları sanayine yön veren ve bu alanda var olan problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve hizmetlerle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir bölüm olmaktır.

Temel Değerler

 • Araştırma ve Bilimsellik:

Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.

 • Yenilikçilik ve Girişimcilik:

Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.

 • Katılımcılık ve Paylaşımcılık:

Kararlar paydaşların katılımı ile alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.

 • Öğrenme Odaklılık:

Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.

 • Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme:

Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar mükafatlandırılır.

 • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık:

Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır.

 • Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık:

Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü olarak araştırma ve eğitim/öğretim faaliyetlerimiz esnasında sıralanan değerleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

 • Akılcılık
 • Liderlik
 • Çeşitlilik
 • Saygınlık
 • Sorumluluk
 • Ekip çalışması
 • Ulusal değerlere bağlılık
 • Karşılıklı saygı ve hoşgörü
 • Çevreye karşı duyarlılık
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık
 • Dürüstlük ve şeffaflık
 • Eşitlik ve adalet