Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Tarihçe

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün ilk temeli 1965 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde Kültür Teknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Kürsüsü’ nün kurulmasıyla atılmıştır. 1975-1976 öğretim yılında Kültür Teknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü kurulmuş ve öğrenci alınarak lisans öğretimine geçilmiştir. 1977 yılında mevcut bölümden Kültür Teknik Bölümü ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü olarak iki ayrı bölüm oluşmuştur. 1982 yılında Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü’nün adı Tarımsal Mekanizasyon Bölümü olarak değiştirilmiş ve 1983-1984 ders yılından itibaren ilk öğrenci alımıyla birlikte eğitim ve öğretime başlamıştır. 1991 yılında adı Tarım Makinaları Bölümü olarak değiştirilen bölümümüzde 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi, bulunmakta, idari, teknik ve yardımcı hizmetli olarak ta 3 kişi görev yapmaktadır.

Bölüm Başkanlarımız