Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Tarihçe

Ziraat Fakültesi, 7 Haziran 1957 tarihinde resmi olarak kurulan Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958 de ilk kurulan iki fakülteden biri olarak öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm teşkilatlanmasını tamamlarken fakülte bünyesinde Ziraat Mühendisliği Kürsüsü adı altında çeşitli bölümlere mühendislik dersleri verilmiştir. 17 Haziran 1965 tarihinde Fakülte Genel Kurulu kararı ile Kültürteknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü adı ile bir bölüm haline getirilmiştir. Kültürteknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümünde, Zirai İnşaat, Sulama, Ziraat Makinaları, Zirai Enerji Kaynakları ve Köy Planlaması gibi esas konular ve bunların detaylarında muhtelif araştırma projeleri hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmüştür(Aksöz, 1970; Anonim, 1970; Kuşhan, 1971).

1975-1976 öğretim yılında Kültür Teknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü öğrenci alarak lisans öğretimine başlamıştır. 1977 yılında mevcut bölümden Kültür Teknik Bölümü ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü olarak iki ayrı bölüm oluşmuştur. 1982 yılında Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü’nün adı Tarımsal Mekanizasyon Bölümü olarak değiştirilmiş ve 1983-1984 ders yılından itibaren ilk öğrenci alımıyla birlikte eğitim ve öğretime başlamıştır.

1991 yılında adı Tarım Makinaları Bölümü olarak değiştirilen bölüm 2015 yılına kadar bu isimle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2015 yılında ülke genelinde aynı isimle eğitim veren bölümlerin ortak kararı ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ismini alarak eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümüzde 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi, bulunmakta, idari, teknik ve yardımcı personel olarak 3 kişi görev yapmaktadır.

Kaynak;

-Aksöz, İ. (1970). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Kuruluş Felsefesi ve On Yılda Kaydettiği Gelişme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1).

-Anonim (1970). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Elemanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1).

-Kuşhan, B. (1971). Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Kültürteknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü Kuruluş ve Faaliyetleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2).

Bölüm Başkanlarımız