Tıp Fakültesi

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME (17.03.2022)

Fakültemizin 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi devam ederken pandemi koşullarının mevcut hali de dikkate alarak Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında uygulayacağı eğitim modeli ile ilgili olarak,

I) Fakültemizin Türkçe ve İngilizce Tıp Programı 1.,2.,3. sınıf öğrenci eğitimlerinin;

a-6. ve 7. Kurul Teorik derslerinin yüz yüze yürütülmesine,

b-Teorik derslerin birleştirilmeden, ara verilerek, ders saatlerinde yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesine,

c-Türkçe ve İngilizce Tıp Programında Laboratuvar ve uygulama dersleri gibi eğitim faaliyetlerinin alt yapı da dikkate alınarak gruplar halinde yüz yüze yürütülmesine,

d-Seçmeli dersler ve bazı diğer etkinlikler için gerekli durumlarda Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi oturumlar yapılabilmesine,

e-Derse giriş çıkış saatlerinin pandemi öncesi dönemdeki şekliyle yürütülmesine,

f-Teorik, laboratuvar ve uygulamalı derslerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

II) 4., 5., ve 6. Sınıf öğrenci eğitimlerinin;

a- Teorik derslerin yüz yüze yürütülmesine,

b- Ters-yüz eğitim amacıyla ders video kayıtlarının eğitim materyali olarak paylaşılmasının uygun olduğuna fakat tek başına teorik derslerin yerini almamasına,

c- Klinik uygulamaların küçük gruplar halinde yüz yüze yapılmasına,

d- Sınavların yüz yüze yapılmasına,

e- OTÖ vb küçük grup etkinliklerinin derslik kapasiteleri ve alt yapı koşulları da dikkate alınarak gerekirse Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılabilmesine,

III) Tüm öğrencilerimizin;

a- Pandemi önlemleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kampüs içinde belirlenmiş kurallara,

b- Yüz yüze yapılacak Teorik dersler, Laboratuvar uygulamaları, klinik uygulamalar ve sınavlarda pandemi koşulları için alınmış genel tedbirlere ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda,

kararlar alınmış olup, öğrencilerimize duyurulur.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI