Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 07/01/2011 tarihinde 27808 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Merkez yönetmeliği, bazı değişiklikler yapılarak 12/06/2019 tarih 30799 sayılı resmi gazetede yeniden yayımlanmıştır. Çeşitli araştırma, proje ve uygulama faaliyetleri yürüten merkez, eski Edebiyat Fakültesi binası içerisinde tahsis edilen mekânlarda faaliyetlerine devam etmektedir.