Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Hüsnü AYDENİZ (Müdür)

Doç. Dr. Meltem ORAL (Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Lokman CERRAH (Müdür Yardımcısı)