Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği bölümü stratejik plan toplantısı

Üniversitemiz, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında; konum tercihi olarak yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı
işlevlerini bütünleştirmeyi gerçekleştirmek için Üniversitemiz 7 katmanlı bir yönetsel yaklaşım ile çok boyutlu bir proje yaklaşımını geliştirmiş ve bu kapsamda 2019-2023 Stratejik Planını hazırlayarak Yeni Nesil Vizyonuna göre 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlıklarına başlanmıştır.

Bu kapsamda Turizm Rehberliği bölümü stratejik plan toplantısı Bölüm başkanı Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ başkanlığında 20 aralık saat 14:00’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr. Gökalp NURİ SELÇUK, Dekan yardımcıları ve fakülte akademik personeli ile turizm rehberliği bölüm öğrencilere katılım göstermiştir. Toplantıda Turizm Rehberliği bölümünün stratejik planı ve 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlıkları değerlendirilmiştir.

Yazar ve Fotoğraf: Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER