Turizm Rehberliği

Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Erciyes Üniversitesi Türkan – Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Lisans Programının akreditasyon için Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK)  değerlendirmesinde görev aldı

Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Erciyes Üniversitesi Türkan – Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Lisans Programının akreditasyon için Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK)  değerlendirmesinde görev aldı. Saha ziyareti kapsamında 7 Kasım 2022 tarihinde fakülte ziyaretinde bulunularak programın ve iç dış paydaşları ile görüşmeler yapıldı.  Hocamız tarafından Akreditasyon Çıkış Bildirimi Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Turizm Fakültesi akademik kadrosu huzurunda okundu.