Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Sait Dilek
Siyasi Tarih
E-Postamsdilek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2124) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi (Dr), 2009
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi (Yl) (Tezli), 2001
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1999

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tayfun Üstün
Uluslararası İlişkiler
E-Postatayfun.ustun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 21 03) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ertuğrul Umudum
Uluslararası İlişkiler
E-Postaertugrul.umudum@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

  • Bütünleşik Doktora, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi (Yl) (Tezli),