Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Program Öğretim Amaçları

  1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında ihtiyaç duyduğu bilgiye nasıl ulaşacağını bilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme
  2. Mesleki alanda teknolojiye dayalı yenilikleri takip edip uygulayarak ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlayacak yetkinlikler kazanma
  3. Küresel boyutta politik ve coğrafik olarak değişen ve farklılaşan uluslararası ticaret ve lojistik süreç ve eylemlerini algılayıp, analiz ederek yorumlayabilme
  4. Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olup bu bilgileri kullanarak toplumsal katkı üretebilme
  5. Piyasanın beklentilerini karşılayabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip olma, etik değerler ve mesleki sorumluluk bilinci ile uygulamaya geçirebilme
  6. Uluslararası ticaret süreçlerini gerçekleştirebilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olma
  7. Kamu ve Özel alanlarında, kendi kariyerlerine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
  8. Planladığı kariyeri gerçekleştirebilmek için (KPSS, ALES vb) mesleki sınavlarda başarılı olma