KOMİSYONLAR ve KOORDİNATÖRLÜKLER

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Komisyonlar ve Koordinatörlükler listesi ektedir.

Komisyonlar ve Koordinatörlükler