Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Kimya öğretmenliği lisans programının amacı; yeterli düzeyde kimya, pedagojik formasyon ve genel kültür bilgisine sahip olan bu bilgilerini kimya öğretim süreçlerinde kullanabilen lisans derecesine sahip kimya eğitimcisi yetiştirmektir.  Kimya eğitimi alanında, kamu ve özel sektörde gereksinim duyulan nitelikli öğretmenler yetiştirmek, kimya eğitimi alanında yürütülecek araştırma ve araştırmacılarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak, gelişmekte olan eğitim fakültelerinin kimya eğitimi alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretim elemanlarını yetiştirmek, öğrencilerimizi hem temel hem de en son gelişmeler doğrultusunda, alanlarında gerekli bilgilerle donatmak, öğrencilere kuramsal bilgiler kazandırmanın yanında bu bilgileri uygulama becerisi ile bütünleştirmek hedefimizdir.