Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

      Matematik Eğitimi Programı’nda öğrencilere yaparak-yaşayarak öğrenme ve bilgiyi yapılandırma fırsatları sunan zenginleştirilmiş öğretim uygulamalarına yer verilmektedir. Programda, öğretim süreçlerini bütünleyen bir boyut olarak zenginleştirilmiş ölçme-değerlendirme etkinlikleri ile öğrenciye, öğretmene ve yönetime geniş bir alanda etkili geri bildirim sağlanmaktadır. Programımız, çevrenin eğitim sorunlarına ilgi göstermekte, çözümler üretmekte ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri birer sosyal sorumluluk projesi olarak görmekte, kurumsal kimliği ve öğretim üyeleri ile birlikte bilim üretmeye, yayınlar yapmaya, bunları çeşitli ortamlarda paylaşmaya dönük araştırma projeleri üretmekte ve uygulamaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz misyonunu şu şekilde özetleyebiliriz.

  • Atatürk Üniversitesi’nin kurumsal değerlerini sahiplenen, etik değerleri önemseyen, eleştirel düşünen, yaratıcı, bilimsel, sanatsal, kültürel, teknolojik ve pedagojik birikimi ve özgüveni ile ülkenin her yerinde başarıyla görev yapabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmek
  • Matematik öğrenimi ve öğretimi alanındaki araştırmalar ve araştırma yöntemleri konularında geniş bilgiye sahip lisansüstü mezunlar yetiştirmek
  • Matematik eğitimi alanında yetişmiş öğretim elemanları ile teoriye ve uygulamaya katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak

Vizyon

     Yetiştirilen öğretmen adaylarının alanın tüm kuram, kavram ve olgularına ait bilgiye sahip olan, sorumluluk sahibi, yaratıcı, analitik düşünen tüm gelişim alanlarında en üst düzeye çıkmaları için çaba gösteren, donanımlı, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip, yeniliklere açık, aktif ve üretken bireyler olması için alan ile ilgili gerekli donanımların sağlanmasının yanı sıra sosyal yönlerini de geliştiren ve sorumluluk veren öğrenme yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz vizyonunu şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Matematik alanında öğrencilerine çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerileri kazandırabilecek nitelikte öğretmenler yetiştirmeye devam etmek, ilgili alanlara uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmalar yapmayı ve araştırmacılar yetiştirmeyi sürdürmek ve ilerletmek.