Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

Anabilim Dalı Tarihçesi

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma sureci başlatılmıştır. Bu çerçevede Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alan ve ikili eğitim öğretime (I ve II. Öğretim) başlayan anabilim dalımız ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. 2016 Ağustos ayında yapılan değişiklikle Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesine alınan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı eğitim öğretim faaliyetlerine bu bölüm çatısı altında devam etmektedir.

2018 yılında YÖK Genel Kurulu kararı ile Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları yenilenmiştir. Anabilim dalımızda ilgili kurul tarafından hazırlanan paket program uygulanmakla birlikte anabilim dalı kurul kararı ile belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan seçmeli dersler de okutulmaktadır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programına kayıtlı öğrencilere; uygulama olanağıyla birlikte, fakültede ve uygulama okullarında nitelikli öğretim ve sınıf yönetimini gözleyebilme, gerçek ortamlarda öğretme ve sınıf yönetimi becerilerini uygulama, performansları hakkında sürekli ve nitelikli dönüt alma fırsatı sağlanmaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programının amaçları doğrultusunda programın içeriğinde yer alan dersler kuramsal, uygulama ve mesleki yeterlilikler boyutlarında ele alınmıştır. Programımız oransal olarak % 34 meslek bilgisi, % 18 genel kültür ve % 48 alan bilgisi derslerini içermektedir. ÖSYM’nin yapmış olduğu LYS TS-1 puanına göre öğrenci alan anabilim dalımızda birinci öğretim yapılmaktadır. Öğrenim suresi dört akademik yıl ve öğretim dili Türkçe olan anabilim dalımızın 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki öğrenci kontenjanı 60 öğrencidir. Programımızdan mezun olan öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul düzeyindeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında istihdam edilmektedir. Öğrencilerimize ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ programları kapsamında yurtiçi ve yurt dışı öğrenci değişimi olanağı sunulmaktadır.

Her bir öğrencinin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir danışmanı vardır. Öğrenciler ders seçimi, kariyer planlama, sosyal aktiviteler vb. konularda danışmanlarıyla iletişim kurmaktadır.

Teorik dersler Anabilim Dalına ait dersliklerde yapılmakta, konuyla ilgili gezi ve gözlemlerle desteklenmektedir. Uygulamalı derslerin yapılacağı yerler ise dersin amacına ve sorumlu öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi Erzurum’da görev yapan çeşitli sosyal kurum ve kuruluşlarda yapılırken, Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersleri şehir merkezindeki ortaokullarda yapılmaktadır. Programın gerekli şartlarını yerine getiren öğrenciler, bir üst sınıftan ders alabilirler. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kampüs Binasında hizmet vermektedir. Sınıflarda akıllı tahta, uzaktan eğitimde canlı dersler yapabilmek için kamera ve mikrofon sistemleri gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Merkez kütüphane dışında fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Anabilim dalımız kurulduğu andan itibaren ilk önce Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ sonra da Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈ ile işbirliği halinde lisansüstü̈ düzeyde (yüksek lisans ve doktora) öğrenci de yetiştirmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda 5 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elamanı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.