Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İdari Personel

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Abdulkadir Fırat
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Postaa.firat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim