Astronomi ve Uzay Bilimleri

Organizasyon Şeması

İdari Yönetim Şeması

AUB Bölümü Akademik Yapı Şeması

Astronomi ve Astrofizik Anabilim Dalı Akademik Yapı Şeması

 • Kalite Komisyonu:

Komisyon Başkanı:    Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye:    Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye:    Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 • Program/Sınav Koordinatörlüğü:

Komisyon Başkanı:    Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye:     Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu:

Komisyon Başkanı:    Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye:     Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye:     Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 • Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu:

Komisyon Başkanı:    Doç. Dr. Ganim GEÇİM

 Üye:     Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye:     Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 • Bölüm Eğitim Komisyonu:

Komisyon Başkanı:     Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye:    Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye:    Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

 • Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu:

Komisyon Başkanı:     Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye:    Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye:    Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

 • Ders Bilgi Paketi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU
 • Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU
 • Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU
 • Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ
 • Mevlana Değişim Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Ganim GEÇİM
 • Atatürk Üniv. Astrofizik Kulübü (ATAK) Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ
 • Kütüphane Sorumlusu: Arş. Gör. Hüseyin ER
 • Bölüm Web Sitesi Sorumlusu: Arş. Gör. Ahmet POLATOĞLU