Astronomi ve Uzay Bilimleri

Organizasyon Şeması

İdari Yönetim Şeması

AUB Bölümü Akademik Yapı Şeması

 Astronomi ve Astrofizik Anabilim Dalı Akademik Yapı Şeması
 
 
 
Birim ve Fakülte Komisyonları
 

Kalite Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 

Program/Sınav Koordinatörlüğü:

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 

Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler (İletişim) Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

 

Eğitim Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

 

Uluslararasılaşma Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

 

Dijitalleşme Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Üye: Arş. Gör. Ahmet POLATOĞLU

 

Veri Yönetimi Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Üye: Arş. Gör. Hüseyin ER

Üye: Arş. Gör. Ahmet POLATOĞLU

 

BM – SKH (SDG) Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

 

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Üye: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

 

Anket Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Evrim KIRAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kazım KABA

 

FEDEK Çalışma Komisyonu:

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU

Üye: Arş. Gör. Dr. Ahmet POLATOĞLU 

Üye: Arş. Gör. Hüseyin ER

 

Koordinatörlükler

Ders Bilgi Paketi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Atatürk Üniv. Astrofizik Kulübü (ATAK) danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Kütüphane Birimi Koordinatörü: Arş. Gör. Hüseyin ER

Bölüm Web Sitesi Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Ahmet POLATOĞLU

Birim Uzaktan Eğitim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Destek Personeli: Araş. Gör. Hüseyin ER

 

Birim Komisyonlukları ve İdari Görevler

AUB öğretim üyeleri ve elemanlarının Atatürk Üniversitesi ve birimlerinde dahil olduğu komisyon üyelikleri ve idari görevler:

Atatürk Üniversitesi, Rektör Danışmanı: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Astrofizik Araştırma Ve Uygulama Merkezi – Atasam, Merkez Müdürü: Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Fen Fakültesi, Akademik Performans Değerlendirme ve Dayanışma Komisyon Üyesi: Doç. Dr. Ganim GEÇİM

Fen Fakültesi, Eğitim Komisyon Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Fen Fakültesi, Kriter Komisyon Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Fen Fakültesi, Ders Bilgi Paketi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Fen Fakültesi, Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İlham NASIROĞLU

Fen Fakültesi, Stratejik Plan Komisyon Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Fen Fakültesi, Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme Birim Komisyonu Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Aykut ÖZDÖNMEZ

Fen Fakültesi, LABSIS ve Kayıt Kontrol Komisyon Üyesi: Araş. Gör. Hüseyin ER