Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon:

Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, ileri düzeyde araştırma çalışmalarına olanak sağlayan yüksek performanslı hesaplama ve veri saklama alt yapısı ile ülkemiz bilim insanlarına bu alanda ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamayı görev edinmiştir.

Misyon:

Hesaplama kaynaklarımızı verimli ve kesintisiz bir şekilde kullandırmak için gelişen teknoloji ile uyumlu hale getirmek, nitelikli personel ve alt yapı olanakları ile üniversitelere, kamu ve özel kuruluşlara hizmet vermek, kaynaklarımızı disiplinler arası ve kurumlar arası araştırma-geliştirmede kullanımını yaygınlaştırmak için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.