Çocuk Gelişimi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ: Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal, özel gereksinimli, korunmaya muhtaç, çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmektedir. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak bu alanla ilgili gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek, kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık sunmak, alanla ilgili yayın, araştırma hizmetleri ve projeler geliştirmek ve bu hizmetleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirmektir.

VİZYONUMUZ: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan çağdaş eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere önder olabilecek, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendisini sürekli geliştirebilen çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, girişimci, yaratıcı mezunlar yetiştiren, öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile bir model oluşturan ve tercih edilen lider bir eğitim kurumu olmaktır.