Din Felsefesi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Din felsefesi, din ve dini geleneklerde yer alan merkezi tema ve kavramların felsefi olarak ele alınmasını içerir. Din felsefesi felsefenin üç temel sacayağı olan ontoloji, aksiyoloji ve epistemolojiyle ilişkili bir alandır.  Bu anlamda din felsefesi metafizik, epistemoloji, mantık, etik ve değerler teorisi, dil felsefesi, bilim felsefesi, hukuk, sosyoloji, siyaset, tarih gibi felsefenin tüm temel alanlarını bir şekilde içermektedir. Bütün bunların yanında ayrıca o, tarihsel olayların dinsel önemini, evrenin genel özelliklerini felsefi yöntemle ele alıp inceleyen bir disiplindir. Tüm bunlar dikkate alındığında İlahiyat Fakültesi için din felsefesinin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir.

 Buna göre anabilim dalımız, öğrencilerimize dinin anlam ve önemini, din ve dinsel geleneklerde var olan merkezi tema ve kavramların içeriklerini felsefi yöntemle ele alıp inceleme imkânı sunmaktadır. Anabilim dalımızda okutulan din felsefesi ve din felsefesinin çağdaş problemleri dersleriyle öğrencilerimizin daha geniş bir vizyon kazanmaları sağlanmakta ve dini daha iyi kavrayarak topluma hizmet etmeleri ve güncel problemlere çözüm getirebilmeleri hedeflenmektedir.