Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Tarihçe

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalımız, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkalığını Prof. Dr. Ali Doğan ÖMÜR yürütmektedir.

Anabilim Dalı bünyemizde Prof. Dr. Ali Doğan ÖMÜR, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ali AKARSU ve Arş. Gör. Gamze UÇAK görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız tarafından lisans ve lisansüstü düzeylerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.