Eğitim Bilimleri Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Postaadnank@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2318) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ali Osman Engin
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Postaaliosman.engin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Başaran Gençdoğan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postabasaran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (150) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ege üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1982
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık, 1993
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık, 2001
 • Uzmanlık, Ataturk University, Psikolojik Danışmanlık, 2012
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Adem Peker
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postaadem.peker@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atattürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Adnan Taşgın
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Postaatasgin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (142) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ahmet Ayık
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Postaahmet.ayik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (135) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Yüksek Okulu, 1990
 • Lisans, İnönü Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi , 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Arzu Gülbahçe
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postaarzugulbahce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ceyhun Ozan
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Postaozanceyhun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422137013-140) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim, 2009
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. İsa Yıldırım
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Postaisa.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM, 1998
 • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM YÖNETİMİ, 2009
 • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM YÖNETİMİ, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Buğra Özhan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postamehmet.ozhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İnönü Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Karabacak Çelik
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postaaynur.karabacak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2012
 • Doktora, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Canan Albez
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Postacananalbez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (137) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postaismailay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (137) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 2001
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mücella Savaş Yalçın
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Postamucella.savas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (135) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi(Devam Ediyor),
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Matematik Eğitimi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Demiral Üzan
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
E-Postamduzan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 2007
 • Yüksek Lisans, University of Cincinnati, Instructional Design and Technology, 2011
 • Doktora, Indiana University, Bloomington, Instructional Systems Technology, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Ümit Yalçın
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postaumit.yalcin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (134) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D., 2016
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kaya
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
E-Postayasemin.kaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,
 • Lisans, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2006
 • Yüksek Lisans, University of Florida, Research and Evaluation Methodology, 2010
 • Doktora, University of Florida, Research and Evaluation Methodology, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Nilay Çelik Ercoşkun
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Postanilay.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7013) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 2011
 • Yüksek Lisans, Ataturk University, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı , 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Derya Karakelle
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Postaderya.sen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Duygu İleritürk
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Postaduygu.birbiri@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7013) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi,
 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma Bilgiz Öztürk
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Postaseyma.bilgiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,