Elektrik ve Enerji Bölümü

Yönetimden Mesaj

Sevgili Öğrenciler;

    Artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji ile beraber enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Ülkeler enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli olarak yatırımlar yapmakta ve birtakım yeni tesislerin kurulması için girişimlerde bulunmakta veya bu girişimleri desteklemektedirler. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımları ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Sürekli olarak gelişen ve yenilenen teknolojilere uyum sağlayabilecek, teorik ve pratik bilgilerini sektörde doğru ve verimli bir şekilde kullanabilecek ara elemanların önemi her geçen gün artmaktadır.

   Bölümümüz programlarından mezun olan öğrenciler kazanacakları teorik bilgiler, laboratuvarlar uygulamaları ve uygulama dersleri ile sahada elde edecekleri deneyimler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerler olacaklardır.

    Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil üniversite hedefine paralel olarak, dünyada ve ülkemizde elektrik ve enerji alanında yaşanan gelişmeler, yenilikler ve dönüşümler bölümümüz tarafından yakinen izlenmekte, belirli aralıklarla bölüm dersleri güncellenerek öğrencilerin iş hayatlarına güncel bilgilerle hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bölümümüzün akademik kadrosu ülkemizin saygın üniversitelerinde eğitimlerini tamamlamış, bilimsel araştırma performansları ve güncel bilgilerle eğitim verme konusundaki titizlikleri ile öne çıkmaktadırlar. Öğretim elemanlarımızın uzmanlık alanları ile alakalı çok sayıda ve kaliteli bilimsel yayınları da bulunmaktadır.

   İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji bölümü olarak geleceğinizi sizlerle birlikte inşa etmekten büyük bir mutluluk duyacağız.

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı