Genetik Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veterinerlik Genetiği Ana Bilim Dalı’nın misyonu, öğrencilerini etik değerlere sahip, çevreye duyarlı, çağdaş, olaylara bilimin ışığında bakarak yorumlar yapan ve sorunlara çözüm üreten, kendine güvenen ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmek üzerine odaklanmıştır. Aynı zamanda ana bilim dalı, evrensel düzeyde araştırmalar yapabilen, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yürütebilen bir öğretim görevlisi kadrosuna sahip olmayı ve bu sayede bilime ve toplumumuza hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Veteriner Genetiği alanının vizyonu, evrensel ölçütlerde, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma yaparak moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarına öncülük edecek bir konuma gelmektir. Bu alandaki çalışmalarla hem hayvancılığın hem de insanlığın gelişimine katkı sağlamak veterinerlik genetiğinin amaçları arasındadır.

Veteriner Genetiği alanındaki hedef, genç, dinamik, gelişime açık, yenilikçi insan kaynağıyla kurumsal kültüre değer veren, çok disiplinli çalışmalara açık, kalite ve ürün odaklı bir gelişme anlayışını benimseyen bir yönetimle; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim faaliyetleri aracılığıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireylerin yetişmesine odaklanmaktır. Bunların yanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmak, bilimsel gelişime öncülük etmek önemli hedefler arasındadır.