Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Gülşah Çanakçı Adıgüzel
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postagulsah@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7122) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meryem Aydemir Atasever
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postameryematasever@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7120) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Atasever
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postaatasever@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7123) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2003
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Alper Baran
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
E-Postaalper.baran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7079) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2010
 • Uzman, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Sağlık Teknikerliği, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Urçar Gelen
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postasurcar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7115) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Furkan Sarıalioğlu
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
E-Postasmuhammet@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim