Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veteriner hekimlik eğitimi içerisinde önemli bir yer tutan Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü içerisinde yer alan Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Fakültemizin kuruluşundan itibaren eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yem bilgisi, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları temelinde yemler ve hayvan besleme hakkında detaylı bilgi edinmelerini, elde ettikleri bilgiyi kullanmalarını sağlamak temel amaçtır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi Ülkemiz ve Bölge hayvancılığı açısından önemli olan hayvancılık sektörünün gelişmesine, yemler ve hayvan beslemeye yönelik sorunların çözümüne katkıda bulunacak bilgi ile donatmak temel hedeftir.  Bunun yanında hayvan türlerine ve hayvanların besin madde ihtiyacına göre rasyon hazırlamasını öğretmek, beslenme hastalıklarının teşhis ve tedavisinde gereken bilgilerle donatılmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize bu bilgileri verirken aynı zamanda anabilim dalımızda yemler ve hayvan beslemeye yönelik bilimsel çalışmalarda yürütülmektedir.

Bölge hayvancılığının gelişmesine de önemli katkılar sunan hayvan besleme anabilim dalı çiftçilerimize danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Çağımızın gerektirdiği şekilde öğrencilerimizi hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, yem ham maddeleri ve yem katkı maddeleri, teknolojisi ve hijyeni gibi konularda bilgi sahibi olma noktasında yetiştirmeyi hedeflemektedir.