Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Fakültemizin misyonu insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemiz bilimsel çalışmalarında ve araştırmalarında Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın ve mezunları tercih edilen, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına öncü bir fakülte olma amacını gütmektedir.